Kontakt

Kontaktpersoner

Nils Andersson
Förvaltning/Administration
070-985 11 24
info@kbsnickaren.se

Carin Hertnäs
Uthyrning/Hyresinbetalningar
070-219 43 16
info@kbsnickaren.se

Serviceanmälan

Torbjörn Kihlgren
Fastighetsansvarig
070-342 53 74

Jour/låsöppning

Endast akuta ärenden som ej kan vänta till nästkommande vardag:

Torbjörn Kihlgren
Fastighetsansvarig
070-342 53 74

Adresser

Hyresärenden & administration:
KB SNICKAREN
Snickaregatan 48 
582 26 LINKÖPING

E-mail:
info@kbsnickaren.se